dinsdag 8 november 2011

K E U T E R B O E R .

 DE 

v an  A d a m a  v a n  S c h e l t e m a .

 

Op de  h ei  s t o nd  v a d er  p a p pe

en  h ij  s p i t te  m et  z i jn  spade

i n de  b r u i ne  r u i ge  p l a g g e n,

i n de  b o r s t e l i ge  p l a g g en

v an de groote, groote  h e i d e.

E n  d a ar  p l a n t te  h ij de  k n o l l en

bij  h et  k l e i ne  k o r e n l a n d je

E n bij 't  k l e i ne  w i t te  h u i s j e,

E n de groene  k n o l l en  g l o m m e n, —

M a a r  d a a r b o v en was de  h e m e l,

E n benee was 't  d u n ne  k o r e n,

E n  d a ar  v e r d er was de  h e i de —

E n  n og  v e r d er was de  w e r e l d!

B i n n e n i n was mo e d er  m a m me

en zij  roe rde door  d en  p a p p ot

m et  d en  g r o o t en  h o u t en  l e p e l,

E n zij voe rde 't ve t te  v a r k e n,

E n  h et  s t i l le  z w a r te poesje,

E n  h et  b i j d e h a n de  h o n d j e. 9

E n de  k a k e l e n de  k i p p e n,

E n zij  zong  e en  h e el  m o oi  l i e d j e,

D o ch  h et vette  v a r k en  b r omd e, —

M a ar  d a a r b o v en was de  h e m e l,

E n  b e n ee was 't  d u n ne  k o r e n,

E n  d a ar  v e r d er was de  h e i de —

E n  n og  v e r d er was de  w e r e l d!

Op  h et  p a a r d je  z at  h et  k i n d j e,

z at  h et heele  k l e i ne  k i n d j e,

Op  h et mooie  h o u t en  p a a r d j e,

E n  h et  s c h o m m e l de op  h et  p a a r d j e,

E n  h et  a a i de  h et zoete  p a a r d j e,

E n  h et  s loeg  h et  s toute  p a a r d j e,

E n  h et  r e ed  n a ar moeder  m a m m e,

E n  h et  r e ed  n a ar  v a d er  p a p p e,

E n  n a ar heele ve r re  d i n g en —

M a ar  d a a r b o v en was de  h e m e l,

E n benee was 't  d u n ne  k o r e n,

E n  d a ar  v e r d er was de  h e i de —

E n  n og  v e r d er was de  w e r e l d!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D o ch  i n  't ve ldje  s t o nd de  b o e m a n,

S t o nd de  v o g e l e n v e r s c h r i k k e r,

M et de  b r o ek  v a n  v a d er pappe,

E n de  m u ts  v an moeder  m a m m e,

E n  h et  h emd je  v an het  k i n d j e,

M et  d en  e e n en  a rm  n a ar  b o v e n,

V o or de  v o o g l en  v a n  d en  h e m e l,

E n  d en  a n d r en  n a ar  b e n e d e n,

V o or de be e s t en  v a n de  w e r e ld —

M a a r  d a a r b o v en was de  h e m e l,

E n benee was 't  d u n ne  k o r e n,

E n  d a ar  v e r d er was de  h e i de —

E n  n og  v e r d er was de  w e r e l d!

E n  d i c h t b ij  d a ar  z at  h et beestje,

z at  h et  e igenwi js  k o n i j n t j e,

E n  d at ke ek  n a ar  v a d er pappe,

E n  h et  h o b b e l e n de  k i n d j e,

E n  d en  v r e e s e l i j k en  b o e m a n.

E n ook  n a ar  h et  k n o l l e n l a n d je —

E n  d at  h o o r de moeder  m a m m e,

E n  d at  w i p te  m et  z i jn  s t a a r t j e,

E n  d at  h o l de door de  h e i de — 10

M a ar  d a a r b o v en was de  h e m e l,

E n benee was 't  d u n ne  k o r e n,

E n  d a ar  v e r d er was de  h e i de —

E n  n og  v e r d er was de  w e r e l d!

6.  D E  W I E D E R S.

v an  M a r t i e n  B e v e

Geen opmerkingen:

Een reactie posten