donderdag 8 december 2011

dinsdag 29 november 2011

 

Novemberroos

 

 

Avond

 

 

Ik woon niet ver van de zee.

Een grijze wolk komt mij erop wijzen

dat ik grijs ben. De wind blaast

bladeren van het kromme mispelboompje.

 

Alles wijst hier dezelfde kant uit.

De zon staat al laag, onduidelijk wit.

Een zwarte vogel trekt in één haal

een wijnrode worm uit het gazon.

 

   

dinsdag 8 november 2011

 

K E U T E R B O E R .

 DE 

v an  A d a m a  v a n  S c h e l t e m a .

 

Op de  h ei  s t o nd  v a d er  p a p pe

en  h ij  s p i t te  m et  z i jn  spade

i n de  b r u i ne  r u i ge  p l a g g e n,

i n de  b o r s t e l i ge  p l a g g en

v an de groote, groote  h e i d e.

E n  d a ar  p l a n t te  h ij de  k n o l l en

bij  h et  k l e i ne  k o r e n l a n d je

E n bij 't  k l e i ne  w i t te  h u i s j e,

E n de groene  k n o l l en  g l o m m e n, —

M a a r  d a a r b o v en was de  h e m e l,

E n benee was 't  d u n ne  k o r e n,

E n  d a ar  v e r d er was de  h e i de —

E n  n og  v e r d er was de  w e r e l d!

B i n n e n i n was mo e d er  m a m me

en zij  roe rde door  d en  p a p p ot

m et  d en  g r o o t en  h o u t en  l e p e l,

E n zij voe rde 't ve t te  v a r k e n,

E n  h et  s t i l le  z w a r te poesje,

E n  h et  b i j d e h a n de  h o n d j e. 9

E n de  k a k e l e n de  k i p p e n,

E n zij  zong  e en  h e el  m o oi  l i e d j e,

D o ch  h et vette  v a r k en  b r omd e, —

M a ar  d a a r b o v en was de  h e m e l,

E n  b e n ee was 't  d u n ne  k o r e n,

E n  d a ar  v e r d er was de  h e i de —

E n  n og  v e r d er was de  w e r e l d!

Op  h et  p a a r d je  z at  h et  k i n d j e,

z at  h et heele  k l e i ne  k i n d j e,

Op  h et mooie  h o u t en  p a a r d j e,

E n  h et  s c h o m m e l de op  h et  p a a r d j e,

E n  h et  a a i de  h et zoete  p a a r d j e,

E n  h et  s loeg  h et  s toute  p a a r d j e,

E n  h et  r e ed  n a ar moeder  m a m m e,

E n  h et  r e ed  n a ar  v a d er  p a p p e,

E n  n a ar heele ve r re  d i n g en —

M a ar  d a a r b o v en was de  h e m e l,

E n benee was 't  d u n ne  k o r e n,

E n  d a ar  v e r d er was de  h e i de —

E n  n og  v e r d er was de  w e r e l d!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D o ch  i n  't ve ldje  s t o nd de  b o e m a n,

S t o nd de  v o g e l e n v e r s c h r i k k e r,

M et de  b r o ek  v a n  v a d er pappe,

E n de  m u ts  v an moeder  m a m m e,

E n  h et  h emd je  v an het  k i n d j e,

M et  d en  e e n en  a rm  n a ar  b o v e n,

V o or de  v o o g l en  v a n  d en  h e m e l,

E n  d en  a n d r en  n a ar  b e n e d e n,

V o or de be e s t en  v a n de  w e r e ld —

M a a r  d a a r b o v en was de  h e m e l,

E n benee was 't  d u n ne  k o r e n,

E n  d a ar  v e r d er was de  h e i de —

E n  n og  v e r d er was de  w e r e l d!

E n  d i c h t b ij  d a ar  z at  h et beestje,

z at  h et  e igenwi js  k o n i j n t j e,

E n  d at ke ek  n a ar  v a d er pappe,

E n  h et  h o b b e l e n de  k i n d j e,

E n  d en  v r e e s e l i j k en  b o e m a n.

E n ook  n a ar  h et  k n o l l e n l a n d je —

E n  d at  h o o r de moeder  m a m m e,

E n  d at  w i p te  m et  z i jn  s t a a r t j e,

E n  d at  h o l de door de  h e i de — 10

M a ar  d a a r b o v en was de  h e m e l,

E n benee was 't  d u n ne  k o r e n,

E n  d a ar  v e r d er was de  h e i de —

E n  n og  v e r d er was de  w e r e l d!

6.  D E  W I E D E R S.

v an  M a r t i e n  B e v e

zondag 6 november 2011

 

 

Het nachtkastje

 

met zijn zwarte marmeren blad,

met het barstje, een herinnering

aan de laatste verhuizing,

met het laatje dat klemt,

erin wat sieraden, bloedkoraal, git,

een leesbril met één glas,

een notitieboekje, tussen de bladzijden

zit een potlood, een strandschelp

waarin je de zee nooit hoort.

 

 

 

 

maandag 31 oktober 2011

Nootmuskaatmus

 

Rode kool (vervolg)

 

Rode kool (vervolg)

 

Rode kool

 

Rode kool (vervolg)

 

 

 

 

Bij Schoondijke

 

Zeeuws Vlaanderen

 

Cadzand Bad