woensdag 29 juli 2009

 

 

 

 

 

Boom

We zien alles helder. Een vliegtuig trekt een streep. Een boom vertakt zich en vertakt zich: een herhaling van een oneindige aantal onbewuste dingen die op niets uitlopen. De boom geeft zo uiting van een niet aflatende begeerte of honger. Wie zal het zeggen. Niemand die roept. Wie of hoe. De boom heeft de tijd van zijn leven. De topjes van de takken zijn zilveren stipjes, blinkende vingertipjes.

 

De boomwortels vergenoegen zich op hun manier, zoeken en voelen in het duister rond, wringen, dringen zich zonder ophouden op, produceren hun eigen verrassingen. Ze worstelen zich dorstig langzaam voort, ze vinden elkaar, sluiten knarsetandend vrede, stuiten op stenen, vinden een meteoriet, ze willen naar onbekend gebied, ze willen water. Ze bekommeren zich niet om hun geheimzinnige drijfveer. Of waarom het kind hier de boom versiert met blaadjes, lieve woorden, groene vlammetjes, spinrag, kanariegele vogels, muzieklollies, vlindervleugels, liedjes dagdromen. O, jammer, daar vertrekt de zon al. Zonder te waarschuwen, zonder groet, zonder kuchje. Schaamte kent hij niet. Alles wordt rood. Het zal nu wel snel avond worden en de boom een rookoffer.

 

Het is al avond. Zeg dat de lucht blauw is.

Diep, diep blauw is de lucht. De boom zwart.

En opeens is daar de maan, zonder erg. Blinkend wit.

Messcherp.

Herinneringen

 

zaterdag 25 juli 2009

 

 

Bericht

Nu voor de kust bij Ritthem ( Zeeland) voor het eerst de Vliegende Pijlstaartinktvis is gesignaleerd, blijkt dat dit hier tot voor kort zelden voorkomende dier een buitengewoon grote aantrekkingskracht op bewoners van Walcheren alsook op de aldaar aldoor vertoevende toeristen uitoefent.

 

Badgasten wijzen met hun hoofden, stoten elkaar aan met de ellebogen en ontbloten zich of rollen op zijn minst hun broekspijpen op zo gauw zij zo’n uitzonderlijke Vliegende Pijlstaartinktvis ontwaren.

 

Zelfs het zachte geluid dat wanneer de uitzonderlijke Vliegende Pijlstaartinktvis zich door de lucht voortbeweegt voortbrengt en dat op het klakken van de menselijke tong gelijkt maakt vakantiegangers onrustig en doet hen op zijn minst onrustig heen en weer schuiven op hun niet zo goedkope ligvakantieligstoelen.

 

De uitzonderlijke Vliegende Pijlstaartinktvis bestaat praktisch geheel uit buigzaam halfdoorzichtig materiaal met op de rug geen schelp, doch een schild van chitine in de vorm van een geelachtige pijlpunt waarmee hij blijkbaar veel harten weet te winnen.

 

De Vliegende Pijlstaartinktvis staat in Vlissingen, zij het in zeer vereenvoudigde vorm nummer 1 bij de tatoeageliefhebber. Bij de last minute restaurants prijkt hij herhaaldelijk bovenaan op het toeristenmenu.

 

De biologische, voedzame, smakelijke en zacht gelatineachtige, ja overheerlijke en uitzonderlijke Vliegende Pijlstaartinktvis wordt op toeristische wijze hapknabbelig klaargemaakt in eigen inkt en opgediend op een gesauteerd bedje van heuse zeeblikgroenten, bij het zien waarvan sommige gasten meteen al overstuur raken. Hoteldebotel zeggen wel de zuiderburen.

 

Helaas wordt de Vliegende Pijlstaartinktvis ook als voorgerecht gepresenteerd in de vorm van twee vliegensvlug gefrituurde deegringen gevuld met wansmakelijke subsistuutinkt, om de suggestie van een toeristische zonnebril te geven. Dikwijls is hier dan echter sprake van gerechten van de Onechte Vliegende Pijlstaartinktvis en betaalt men zelfs door het oog van de toerist belachelijk veel voor iets dat wij toch wel surrogaat durven  noemen en dat in de verste verte maar weinig met de authentieke Vliegende Pijlstaartinktvis heeft uit te staan. Zoiets is onzuivere flessentrekkerij. Men fluistert wel dat het de toeristen vooral te doen is om onvergetelijke wansmakelijke nachtmerries en onechtelijke ruzies die men in de nacht na zulk een maaltijd onherroepelijk krijgt, maar zulk een gedachte past vooral in de algehele sfeer van laatdunkendheid die de toerist bij voorbaat en als vanzelf al over zich afroept en waar weinig tegen te doen is. De gemiddelde toerist heeft immers veel aan zichzelf te danken.

 

De authentieke, opake, uitzonderlijke Vliegende Pijlstaartinktvis die van tijd tot tijd aan het strand tussen het blaaswier, de wegwegwerpluiers en toeristische bananenschillen wordt aangetroffen trekt door zijn grote blauwe met grote donkere wimpers omgeven kijkers steevast ieders aandacht. Vooral zijn bekoorlijke haast sexy knipoog bezorgt de kinderen grote schik en daarnaast ook nogal eens de slappe lach. Het spreekt vanzelf dat de strandwacht een oogje in het zeil houdt!

 

De grote uitzonderlijke Vliegende Pijlstaartinktvis mag van tijd tot tijd graag een stevige sigaar roken hetgeen meteen  de doordringende smaak aan het hierboven genoemde toeristisch sepiakleurig gerecht verklaart.

 

Laatst  zou de Vliegende Pijlstaartinktvis gezien zijn in een interlokale autobus van Connexxionn, incognito met zonnebril, alsook op het fietsvoetveer tussen Vlissingen en Brexxens waar hij, toen men hem aansprak op zijn uiterlijk  zich snel uit de voeten maakte. Op den duur ziet men dank zij een collectieve psychose overal Vliegende Pijlstaartinktvissen. Een originele Vliegende Pijlstaartinktvis kan zich in het geheel niet uit de voeten maken, want zo zit hij anatomisch niet in elkaar.

 

Op de anatomie van de uitzonderlijke Vliegende Pijlstaartinktvis komen wij niet meer terug.

 

De Vliegende Pijlstaartinktvis is uiterst behendig in het schoonmaken van rioleringen en afvoerbuizen waar hij aan het ene einde ingaat en het andere doodleuk verlaat met om zich heen gedrapeerd meterslange trossen mensenhaar, afgeknipte nagels, stukken tandenborstel en allerlei andere ongerechtigheden en onwelvoeglijke afdanksels die zelfs haast een aanfluiting zijn  van de algehele staatsvuiligheid.

 

De Vliegende Pijlstaartinktvis zal omdat hij in verschillende takken van erotische onderwatersport uitmunt hoogstwaarschijnlijk de Zeeuwse deelname aan de volgende Pornolympics vertegenwoordigen. Tevens zal hij zich, wanneer de eervolle maar delicate en jaloersmakende taak van Ambassadeur van het Zeeuwse Marintieme Gebeuren eenmaal op zijn schouders rust ( en dat zit er dik in), naar wij verwachten en hopen zeer goed en gedegen en zelfbewust en aanstellerig van zijn taak kwijten.  

 

De Vliegende Pijlstaartinktvis weet dat wij hem voor verschillende nog te noemen dingen dankbaar zijn en bij hem in het krijt staan, maar hij doet steeds alsof hetgeen hij veroorzaakt niets te betekenen heeft en kijkt schielijk een andere richting op, aldus voorwendende dat in de verte vanuit het oogpunt van toeristisme allerhande boeiende dingen te zien zijn.

 

De charmante uitzonderlijke Vliegende Pijlstaartinktvis betekent echter veel voor onze welvaart en de toeristische economie en bezorgt ons vreugde en verstrooiing in ons anders zo grijze en haast saaie en wanstaltige bestaan.

 

Wij noemen straten naar de ons zo dierbare Vliegende Pijlstaartinktvis,   en verheten onze kinderen naar hem ook als het weer eens meisjes zijn.

 

Vrouwen staan in een speciale betrekking met de uitzonderlijke Vliegende Pijlstaartinktvis en weten niet goed hoe zich te houden als de Vliegende Pijlstaartinktvis hen met een stralende glimlach stilletjes benadert. De vrouwen gaan meestal van de weeromstuit giechelen terwijl ze gelijktijdig toch ook door het sluiten van de benen blijk geven van afkeer. Sommige van haar gaan dan zoiets roepen als: Doe toch iets, Flip, of Theo ( Flip en Theo zijn dan bijvoorbeeld hun man), doe toch iets! En die antwoordt dan: Doe toch iets, ja, maar wat?

 

De laatste tijd beweegt de Vliegende Pijlstaartinktvis zich vooral ’s nachts. Het  Overkoepelende En Recreatieve Toeristenbureau By the Sea

heeft inmiddels huis aan huis en op campings en parkeerplaatsen en in de straten en bij winkelcentra grote hoeveelheden kleurenfolders afgezet over  deze wijziging in het leefpatroon en -ritme van de Vliegende Pijlstaatinktvis.

 

De Vliegende Pijlstaartinkvis is ’s nachts kenbaar aan de zwakke, maar in de duisternis toch duidelijk zichtbare blauwachtige lichtjes die op zijn buik en bij de ogen zichtbaar zijn en om beurten, maar toch ogenschijnlijk onregelmatig knipperen .

 

Vermoed wordt dat de Vliegende Pijlstaartinktvis door zijn lichtjes afwisselend aan en uit te doen een speciale code volgt zodat zelfs sprake zou kunnen zijn van een duidelijk gestructureerde lichtsignalentaal compleet met woordenschat en grammatica.

 

Het bovengenoemde bureau heeft dan ook een wedstrijd uitgeschreven met als doel te achterhalen wat de sleutel tot deze Vliegende Pijlstaartinktvissenlichtuitstralingsignaaltaal zou kunnen zijn en om mooie toeristische tweepersoonsprijzen te winnen. Verder zijn er tweepersoonszwempakken met opdruk en seizoenkalenders en bewaarkranten als troostprijzen voor de toeristen beschikbaar. 

 

Op het onderlichaam en rond de ogen  van de Vliegende Pijlstaartinktvis liggen verschillende rijen lichtgevende organen. Die bij de ogen zijn bedekt met beweeglijke huidplooien. Ze hebben een krachtige papegaaiachtige bek, die bij een eerste beet gif afscheidt en sterk genoeg is om ook hard materiaal als hout en botten fijn te malen.

 

Pijnlijk is dit : we hadden beloofd niet op de anatomie van de Vliegende

Pijlstaartinktvis terug te komen en nu doen we dat toch!

 

België

 

België(vervolg)

 

België ( verv olg)

 

België